Skip to main content

Във връзка с предстоящото на 30 май 2022 г. публикуване на неодитираните консолидирани резултати на дружеството за първото тримесечие на 2022 г., „Алтерко“ АД отправя Покана за среща /уебкастинг/ с инвеститори и анализатори (Earnings call) на 1 юни 2022 г.

 

София / Мюнхен, 27 май 2022 г. – “Алтерко” АД (код A4L / ISIN: BG1100003166) (“Алтерко”), доставчик на IoT продукти и продукти за интелигентен дом, базирано в София, България, кани инвеститорите и анализаторите на среща /уебкастинг/ с мениджмънта на компанията на 1 юни 2022 г., 09:00 ч. CET (10:00 ч. ЕЕST), след публикуването на 30 май 2022 г. на неодитираните консолидирани резултати за първото тримесечие на 2022 г.

Среща /уебкастинг/ с инвеститори и анализатори (Earnings call):

Изпълнителните директори г-н Димитър Димитров и г-н Волфганг Кирш ще коментират неодитираните консолидирани резултати на дружеството за първото тримесечие на 2022 г. чрез уебкаст презентация. Срещата /уебкастингът/ ще се проведе на английски език.

Не пропускайте да се регистрирате за участие на Allterco JSCo – Earnings Call Q1 2022

Презентация ще бъде достъпна на уебсайта на Дружеството преди срещата /уебкаста/.

 

За Алтерко

Алтерко АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Алтерко е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 5 дъщерни компании и има офиси в България, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Алтерко вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под A2DGX9, ISIN BG1100003166, код A4L.

 

За повече информация: https://allterco.com/

 

Директор за връзка с инвеститорите: Деница Стефанова

E-Mail: investors@shelly.com

 

Маркетинг и корпоративни комуникации:

E-Mail: marketing@shelly.com