Skip to main content

На 28.09.2020 г. “Алтерко” АД официално стартира публичното предлагане на акции от увеличението на капитала, като публикува официални съобщение по чл. 89т от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Публичното предлагане ще се осъществи в сроковете и при условията, оповестени в съобщението.

При успешно записване на емисията, “Алтерко” АД очаква да регистрира увеличение на капитала си с 9 млн. лева преди края на годината.

Повече за условията и сроковете за търговия с права и записване на акции можете да научите тук или от инвестиционния посредник на емисията “Карол” АД