Skip to main content

Нашата история

„Алтерко“ АД е акционерно дружество, учредено през 2010 г. в град София и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 11.02.2010 г. с ЕИК (единен идентификационен код): 201047670 и LEI код (идентификационнен код на правния субект) 8945007IDGKD0KZ4HD95 и е с неограничен период на съществуване. Наименованието му се изписва на латиница: „ALLTERCO JSCo“.
Групата на „Алтерко“ АД е технологичен холдинг с близо 20-годишен опит, чието развитие преминава от издателска дейност в областта на компютърните технологии и телекомуникациите, през предоставянето на мобилни услуги с добавена стойност и нотификации до разработка и търговия със смарт устройства и услуги.
Макар холдингът „Алтерко“ АД да е създаден едва през 2010 г., историята на неговия бизнес започва още през 2001, когато стартира предлагането на с услуги по дистрибуция на съдържание за мобилни телефони. Тази дейност бележи началото на телекомуникационния бизнес на холдинга, който през следващите години се специализира в предоставянето на мобилни услуги с добавена стойност (MVAS) в областите на мобилните разплащания, мобилните портали и мобилни решения за големи корпоративни клиенти, мобилен маркетинг и нотификации. Дейността на групата бързо се разраства и достига до пазарите на Румъния, Македония, Сингапур и САЩ, регистрирани са компании в Германия, Австралия, Малайзия, Тайланд, Великобритания и Унгария. Холдинговата компания „Алтерко“ АД възниква именно за целите на преструктуриране и обединяване на MVAS бизнеса.
Паралелно с развитието на телекомуникационните услуги и решения за мобилните оператори, в „Алтерко“ АД започва разработката на She – система за автоматизация на дома и офиса, като част от стратегията за диверсификация на бизнеса. Впоследствие тази разработка става основата, на която възникват множество от съвременните продукти на Групата от линията Shelly.
През 2015 г. след цялостно преструктуриране на корпоративната структура с оглед предстоящото към онзи момент първично публично предлагане, започва дейността си дъщерното дружество „Алтерко Роботикс“ ЕООД, чийто основен фокус става разработката и пазарната реализация на нови продукти и навлизане на пазара на „Интернет на вещите”. Още през декември същата година дружеството успешно пуска на пазара първото си смарт устройство – GPS-GSM детски часовник от серията MyKi.
Само година по-късно, през 2016 г., на пазара са пуснати и първите устройства за автоматизация на дома и бизнеса от серията Shelly. Благодарение на установените трайни партньорства с мобилните оператори в страната и чужбина, Алтерко Роботикс сключва първите договори за доставка на устройства MyKi. Обособяват се две бизнес направления: телекомуникации и иновации в сферата на IoT („Интернет на вещите“).
Успешно осъщественото в края на 2016 г. първично публично предлагане и акциите от капитала на Алтерко АД осигурява за дружеството допълнително средства, които се насочват основно в инвестиции в IoT направлението за оборудване на развоен център, разходи за нови разработки и оборотни средства за производство и реализация на продажбите на IoT продукти.
Разработките и реализацията на IoT продуктите се радват на успех в България и на международните пазари. През 2018 г. Алтерко предприема стъпки за фокусиране на дейността си върху IoT бизнеса. След дълъг процес на преговори, в края на юли 2019 г. „Алтерко“ АД финализира продажбата на телекомуникационния си бизнес в Европа чрез продажбата на участието си (пряко или непряко) в капитала на „Теравойс“ ЕАД, „Тера Комюникейшънс“ АД, „Алтерпей“ ЕООД, Teracomm Ro SRL (Румъния) и Tera Communications DOOEL (Македония) на LINK Mobility Group ASA.
През 2019 г. „Алтерко“ АД придобива миноритарните дялове в Global Teracomm Inc. (DBA Allterco Robotics) и в „Алтерко Трейдинг“ ЕООД, с цел установяване на пълен контрол върху дъщерните дружества за целите на реорганизиране на тяхната дейност в сферата на IoT и отделяне на търговската от производствената дейност.
На фигурата по-долу е представена структурата на Групата към датата на Регистрационния документ вследствие на тези преструктурирания.
Днес „Алтерко“ АД е една от водещите компании в разработката и производството на IoT продукти. Благодарение на постоянния си стремеж към развитие и успешното целеполагане в бизнеса, компанията заслужено спечени предпочитанията на хиляди потребители по цял свят, както и доверието на много инвеститори на Българската Фондова Борса, които показаха своята подкрепа и лоялност и при двете увеличения на капитала – през 2016 и през 2020 г.

Връзка с нас