Skip to main content
Корпоративни новини

Извънредното общо събрание на „Шелли Груп“ АД прие всички решения с голямо мнозинство

  • Решение за започване на процедура по промяна на правната форма в Европейско дружество (Societas Europaea, “SE”)
  • Г-н Кристоф Виланек заменя г-н Грегор Биелер в Съвета на директорите на Дружеството от 1.1.2024 г.

 

София / Мюнхен, 19 декември 2023 г. – На извънредното Общо събрание на „Шелли Груп“ АД (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) (“Шелли Груп” / “Дружеството”), което се проведе на 18 декември, акционерите одобриха всички предложени решения с голямо мнозинство. С представени 72,87% от акционерния капитал бяха спазени и всички изисквания за кворум за валидно взимане решения по точките от дневния ред.

Решенията включваха кадрови промени в Съвета на директорите, промени във възнагражденията на изпълнителните членове на Съвета на директорите и започване на процедура за промяна на правната форма на Дружеството в Европейско дружество (Societas Europaea, “SE”).

По-специално, акционерите избраха г-н Кристоф Виланек за наследник на г-н Грегор Биелер в Съвета на директорите на Дружеството, считано от 1 януари 2024 г., който ще се оттегли от поста си на същия ден по причини, свързани с ангажираността му. Г-н Биелер има нова управленска позиция на пълно работно време, което вече не му позволява да поеме допълнителни неизпълнителни функции в Съвета на директорите. Мандатът на г-н Виланек съвпада с този на настоящите членове на Съвета на директорите и следователно продължава до 5 януари 2026 г.

Акционерите одобриха и предложените изменения в политиката за възнагражденията.

Освен това акционерите приеха решение Дружеството да започне процедура по преобразуване на “Шелли Груп” АД чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество със седалище в Република България в европейско дружество със седалище в Република България в съответствие с чл. 281 и сл. от Търговския закон и Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно устава на Европейското дружество (SE). На Съвета на директорите беше възложено да извърши всички правни и фактически действия с оглед подготовката на преобразуването. Съветът на директорите има право да делегира всяка от тези дейности на отделни членове на собствения си персонал, както и на трети лица по своя преценка.

Допълнителна информация относно решенията е достъпна на уебсайта на дружеството на адрес:

https://corporate.shelly.com/bg/корпоративно-управление/общи-събрания/2023-година

 

За Шелли Груп АД

Шелли Груп“ АД („Шелли Груп“) е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Шелли Груп е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Шелли Груп вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код SLYG.

 

 

Директор за връзки с инвеститорите

Деница Стефанова

Mail: investors@shelly.com