Skip to main content
2023202220212020201920182017
10-11-2023 Уведомление_Иницииране на процедура по преобразуване в SE и промени в персоналния състав на Съвета на директорите
11-10-2023 Уведомление_Предварителни данни за продажби Q3 2023
02-10-2023 Уведомление_Сделки с акции на лице с ръководни функции - Димитър Димитров
27-09-2023 Уведомление_Уведомление за промяна в дялово участие - Светлин Тодоров
27-09-2023 Уведомление_Сделки с акции на лице с ръководни функции
21-08-2023 Уведомление_Сделки с акции на лице с ръководни функции_CEO
11-07-2023 Уведомление_Вписване на увеличението на капитала на Шелли груп АД.pdf
11-07-2023 Уведомление_Предварителни данни за продажби Q2 2023
05-07-2023 Уведомление_Техническа корекция на Уведомление от 03.07.2023
03-07-2023 Уведомление по чл. 19 MAR относно сделки с акции на лице с ръководни функции - записване на акции от увеличение на капитала
30-06-2023 Уведомление_Резултати от увеличение на капитала
27-06-2023 Уведомление_Публикуване на Информационен документ във връзка с увеличение на капитала
01-06-2023 Уведомление_Продажба на собствени акции на регулирани пазари
15-05-2023 Уведомление_Финансови прогнози 2023-2026
03-01-2023 Уведомление_GOAP_SPA
16-01-2023 Уведомление_Финансови резултати_12 м 2022
05-04-2023 Уведомление_Финансови резултати_3 м 2023