Skip to main content
20242023202220212020201920182017
25-04-2024 Уведомление_Уведомление_XETRA
09-04-2024 Уведомление_Предварителни данни за продажби Q1 2024
20-03-2024 Уведомление_ДПВ Shelly USA
05-03-2024 Уведомление_Договор за наем
10-01-2024 Уведомление_Финансови резултати_12 м 2023