Skip to main content

Годишни

31.03.2021
Одитиран годишен финансов отчет
31.03.2021
Одитирски доклад
31.03.2021
Счетоводна политика и бележки
31.03.2021
Годишен доклад за дейността
31.03.2021
Приложение 11
31.03.2021
Декларация за корпоративно управление
31.03.2021
Доклад за възнагражденията
31.03.2021
Декларация на одитора
31.03.2021
КФН форми (xls)
31.03.2021
Декларация на отговорните лица

4-то тримесечие

26.01.2021
КФН Форми
26.01.2021
КФН Форми (xls)
26.01.2021
Пояснителни бележки
26.01.2021
Приложение 9
26.01.2021
Декларация на отговорните лица

3-то тримесечие

07.10.2020
КФН Форми
07.10.2020
КФН Форми (xls)
07.10.2020
Пояснителни бележки
07.10.2020
Приложение 9
07.10.2020
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

03.08.2020
КФН Форми
03.08.2020
КФН Форми (xls)
03.08.2020
Междинен финансов отчет
03.08.2020
Счетоводна политика и бележки
03.08.2020
Междинен доклад за дейността
03.08.2020
Вътрешна информация
03.08.2020
Допълнителна информация
03.08.2020
Декларация на отговорните лица
03.08.2020
Приложение 9

1-во тримесечие

30.04.2020
КФН Форми
30.04.2020
КФН Форми (xls)
30.04.2020
Пояснителни бележки
30.04.2020
Приложение 9
30.04.2020
Декларация на отговорните лица