Skip to main content

Годишни

30.04.2018
КФН Форми
30.04.2018
КФН Форми (xls)
30.04.2018
Одитиран годишен консолидиран отчет
30.04.2018
Одитиран годишен индивидуален отчет
30.04.2018
Счетоводна политика и бележки
30.04.2018
Годишен консолидиран доклад за дейността
30.04.2018
Декларация за корпоративно управление
30.04.2018
Одиторски доклад
30.04.2018
Декларация на отговорните лица

4-то тримесечие

25.01.2018
КФН Форми
25.01.2018
КФН Форми (xls)
25.01.2018
Пояснителни бележки
25.01.2018
Приложение 9
25.01.2018
Декларация на отговорните лица

3-то тримесечие

24.11.2017
КФН Форми
24.11.2017
Пояснителни бележки
24.11.2017
Приложение 9
24.11.2017
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

31.07.2017
КФН Форми
31.07.2017
КФН Форми (xls)
31.07.2017
Междинен консолидиран отчет
31.07.2017
Междинен консолидиран доклад за дейността
31.07.2017
Вътрешна информация
31.07.2017
Допълнителна информация
31.07.2017
Приложение 9
31.07.2017
Счетоводна политика и бележки
31.07.2017
Декларация на отговорните лица

1-во тримесечие

29.05.2017
КФН Форми
29.05.2017
Пояснителни бележки
29.05.2017
Приложение 9
29.05.2017
Декларация на отговорните лица