Skip to main content

ГФО 2022

03.05.2023
КФН Форми pdf
03.05.2023
КФН форми (xls)
03.05.2023
Консолидиран финансов отчет

4-то тримесечие

28.02.2023
КФН Форми pdf
28.02.2023
КФН форми (xls)
28.02.2023
Консолидиран финансов отчет
28.02.2023
Консолидиран доклад за дейността
28.02.2023
Приложение 4
28.02.2023
Допълнителна информация
28.02.2023
Вътрешна информация
28.02.2023
Декларация на отговорните лица

3-то тримесечие

14.11.2022
КФН форми
14.11.2022
Консолидиран финансов отчет
14.11.2022
Консолидиран доклад за дейността
14.11.2022
Приложение 4
14.11.2022
Допълнителна информация
14.11.2022
Вътрешна информация
14.11.2022
Декларация на отговорните лица

2-ро тримесечие

15.08.2022
КФН форми
15.08.2022
Консолидиран финансов отчет
15.08.2022
Консолидиран доклад за дейността
15.08.2022
Приложение 4
15.08.2022
Допълнителна информация
15.08.2022
Вътрешна информация
15.08.2022
Декларация на отговорните лица

1-во тримесечие

30.05.2022
КФН форми
30.05.2022
КФН форми (xls)
30.05.2022
Консолидиран финансов отчет
30.05.2022
Консолидиран доклад за дейността
30.05.2022
Приложение 4
30.05.2022
Допълнителна информация
30.05.2022
Вътрешна информация
30.05.2022
Декларация на отговорните лица