Skip to main content

Oтговорното финансово управление е в основата на стратегическите решения в „Шелли Груп“ АД. Ние разбираме, че разпределението на капитала играе ключова роля за формирането на нашия растеж, иновации и дългосрочна устойчивост.

Първични публични предлагания (IPO): Първичното публично предлагане е важна стъпка в пътя на „Шелли Груп“ АД, която бележи навлизането ни на капиталовия пазар Това е възможност за нас да отворим вратите си за по-широка инвеститорска база, да разширим обхвата си и да осигурим необходимите ресурси за финансиране на амбициозните ни инициативи. Нашите първични публични предлагания са внимателно организирани, съобразени с корпоративната ни визия и ръководени от прозрачност, добро управление и стремеж към създаване на стойност.

Вторични предлагания: Вторичните предлагания са стратегически начин, чрез който „Шелли Груп“ АД използва допълнителен капитал за стимулиране на непрекъснатия си растеж. Тези предлагания ни дават възможност да се адаптираме към променящата се пазарна динамика, да се възползваме от нововъзникващите възможности и да укрепим финансовата си позиция. Независимо дали емитираме допълнителни акции на съществуващи акционери или каним нови инвеститори, нашите вторични предлагания отразяват нашия ангажимент за фискална гъвкавост и предпазливост.

Тъй като продължаваме да се развиваме, ние Ви каним да разгледате по-детайлно инициативите ни по набиране на капитал. Разгледайте нашите усилия за набиране на капитал година по години, като всеки раздел отразява непоколебимата ни отдаденост на нашите акционери, стремежа ни към съвършенство и визията ни за бъдещето. В това корпоративно пътешествие ние се стремим не само да отговорим, но и да надминем очакванията на нашите инвеститори, партньори и цялата инвеститорска общност.

Прегледайте секция “Капиталовите мерки” по години, за да станете свидетели на нашата история на растеж, устойчивост и иновации, докато навигираме в динамичния пейзаж на глобалния пазар.