Skip to main content

Към момента работим по обновлението на всичките ни продукти, като подготвяме и изцяло индустриална линия от устройства, която да позволи да се навлезе в офиси, производствени помощения. Това заяви Димитър Димитров, изпълнителен директор на Allterco, в предаването “UpDate” с водещ Бойчо Попов.

Димитров посочи, че интересът към автоматизацията в България се увеличава през пандемичната 2020 г., но ръстът не е толкова рязък, колкото в Западна Европа.

“В Бъглария автоматизацията на домовете не е толкова популярна, защото имаме изключително евтина електроенергия. В Германия или Италия именно това е сред основните причини за интерес към сферата – намаляване на разходите за електроенергия”.

“Очакваме растежът в бизнес плана ни да бъде достигнат през 2021 г., надяваме се да бъде и подобрен. Всички сигнали са позитивни и положителни”, коментира Димитров.

Той отбеляза, че глобалният недостиг на чипове вероятно няма да се отрази на продуктите на компанията, тъй като тя разполага с наличности до септември.

“Към момента производството на чипове е достатъчно, за да задоволи търснето, но има тенденция за презапасяване… Цените се увеличават заради недостига”.

Димитров коментира и представянето на компанията в световен мащаб. Той определи Европа като по-голям лидер от САЩ по отношение на “умните” решения и прогнозира Старият континент да запази водещата си позиция. Гостът обясни, че европейските страни се насочват по-често към автоматизацията в опит да намалят разходите си за комунални услуги, докато видеонаблюдението и “умните” звънци например са по-застъпени в САЩ.

“От 2021 г. отчитаме голям интерес на потребителите от САЩ. Онлайн продажбите в страната започнаха да догонват тези в държавата в Европа с най-много продадени устройства – Германия. Очаква се голям растеж до края на годината”.

По отношение на азиатския център на компанията в Китай Димитров посочи, че очаква резултати до края на тази година.

Прочетете цялата статия.