Skip to main content
„Шелли Груп“ АД придобива активите на компанията за смарт брави за врати LOQED

„Шелли Груп“ АД придобива активите на компанията за смарт брави за врати LOQED

Покупката е поредна стъпка, с която българската IoT компания навлиза в сегмента за защита на сгради и домове София / Мюнхен, 11 юли 2024 г.…