Skip to main content

„Шелли Груп“ АД придобива активите на компанията за смарт брави за врати LOQED

Покупката е поредна стъпка, с която българската IoT компания навлиза в сегмента за защита на сгради и домове

София / Мюнхен, 11 юли 2024 г. – „Шелли Груп“ АД (борсов код: SLYG / ISIN: BG1100003166) („Дружеството“ / „Шелли Груп“), компанията предлагаща IoT продукти и решения за сградна автоматизация със седалище в София, България, стратегически разширява продуктовото си портфолио и навлиза в разрастващия се сегмент за интелигентни брави за врати („смарт брави“). За тази цел Дружеството е придобило материалните активи, включително интелектуалната собственост (IP) и материалните запаси на холандското дружество за изработка на смарт брави LOQED B.V., което в момента е в процедура по обявяване в несъстоятелност. Сделката включва и пряк достъп до завода на производителя в Китай, с който дружеството има договор и до доставчиците на всички суровини, така че както незабавното поемане на производството, така и бъдещата му оптимизация да се осъществяват безпроблемно. Цената на придобиване е в размер на 150 хил. евро, платими в брой. „Шелли Груп“ очаква продажбата на смарт брави за врати да има значителен принос към приходите и печалбите от 2025 г. нататък.

„Шелли Груп“ ще интегрира LOQED в продуктовото си портфолио и решенията Shelly Cloud възможно най-скоро, за да осигури потребителско преживяване, което клиентите ценят. За да продължат ползвателите да използват смарт брави LOQED без ограничения, „Шелли Груп“ ще продължи да поддържа платформата на LOQED и впоследствие ще я приложи в решенията Shelly Cloud като част от предстояща интеграция.

С навлизането си в продуктовата категория „смарт брави“ „Шелли Груп“  навлиза в глобално развиващ се сегмент, който според пазарни проучвания се очаква да нараства средно с 15,4% годишно до 5,8 млрд. щатски долара до 2029 г. Движещите сили на растежа са, освен употребата в частните домакинства, така и използването на тези продукти от фирми и обществени институции за сигурно и лесно управление на различни физически входове чрез отдалечен достъп, както и възможността за наблюдение на сигурността на помещенията. Например, множество хотелски вериги планират да въведат брави за врати с Bluetooth или WiFi вместо RFID брави за врати, достъпни чрез смарт карти, за да подобрят сигурността, обслужването на клиентите и качеството на престоя в помещенията. Не на последно място, смарт ключалките предлагат висок потенциал за растеж при използването им в предприятия и организации, тъй като много хора се нуждаят от достъп до едно и също помещение.

Волфганг Кирш, изпълнителен директор на „Шелли Груп“, обясни: „С придобиването на технологията и движимото имущество на LOQED навлизаме в нов пазар с устойчив растеж. Двуцифрените темпове на растеж в този пазарен сегмент са отлично решение за „Шелли Груп“. Освен това ще генерираме приходи от продажбата на съществуващите продукти още с придобиването, докато продължаваме да развиваме технологията и да реализираме потенциала ѝ. Убедени сме, че с LOQED като част от „Шелли Груп“ ще генерираме значителен принос към приходите и печалбите на компанията още през 2025 г. Верни на нашия подход да предоставяме максимално добро съотношение между цена и качество, ползите от тази инвестиция, разбира се, ще се отразят и в цените за нашите клиенти.”

Смарт бравите LOQED се характеризират с висококачествен и здрав корпус от неръждаема стомана и съвместимост с различни системи за домашна автоматизация. Вратата се отваря чрез смартфон с помощта на Bluetooth или алтернативно чрез ръчно въвеждане на код. Ключалките притежават редица интелигентни функции, сред които контролирано отваряне и затваряне или известия за достъп. Приятелите и гостите на домакините могат да получат линк за отваряне и затваряне на вратата от техния браузър. Ключалките LOQED са сертифицирани в съответствие с EN 1303, EN 15684 и SKG-IKOB-Opleidingen, водещият институт за изпитване в строителния сектор в Нидерландия и Белгия, като особено здрави и устойчиви на разбиване (3 звезди).

Димитър Димитров, изпълнителен директор на „Шелли Груп“, допълва: „Смарт ключалките на LOQED пасват идеално на подхода ни за безпроблемна интеграция и оперативна съвместимост между хардуер и софтуер. Възнамеряваме да добавим допълнителни API-ита към бравите за широк спектър от доставчици и сфери на приложение. Разходите и енергийната ефективност също ще бъдат взети предвид, за да направим смарт ключалките достъпни за още по-широк кръг потребители. Въз основа на опита ни със съществуващите продуктови категории на Shelly искаме да поставим нови още по-високи стандарти за качество за крайните и професионалните потребители в този сегмент.”