Skip to main content

Individual
Financial Reports

Annual (available only in Bulgarian)

30.03.2018
КФН Форми
30.03.2018
Одитиран годишен финансов отчет
30.03.2018
Счетоводна политика и бележки
30.03.2018
Годишен доклад за дейността
30.03.2018
Декларация за корпоративно управление
30.03.2018
Допълнителна информация
30.03.2018
Одиторски доклад
30.03.2018
Декларация на одитора
30.03.2018
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията

4th Quarter (available only in Bulgarian)

25.01.2018
КФН Форми
25.01.2018
Пояснителни бележки
25.01.2018
Приложение 9
25.01.2018
Декларация от отговорните лица

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

25.10.2017
КФН Форми
25.10.2017
Пояснителни бележки
25.10.2017
Приложение 9
25.10.2017
Декларация на отговорните лица

2nd Quarter (available only in Bulgarian)

31.07.2017
КФН форми
31.07.2017
Междинен финансов отчет
31.07.2017
Счетоводна политика и бележки
31.07.2017
Междинен доклад за дейността
31.07.2017
Вътрешна информация
31.07.2017
Допълнителна информация
31.07.2017
Приложение 9
31.07.2017
Декларация на отговорните лица

1st Quarter (available only in Bulgarian)

24.04.2017
КФН Форми
24.04.2017
Пояснителни бележки
24.04.2017
Приложение 9
24.04.2017
Декларация на отговорните лица