Skip to main content

Individual
Financial Reports

Annual (available only in Bulgarian)

27.03.2019
КФН Форми
27.03.2019
КФН Форми (xls)
27.03.2019
Одитиран годишен финасов отчет
27.03.2019
Счетоводна политика и бележки
27.03.2019
Одиторски доклад
27.03.2019
Годишен доклад за дейността
27.03.2019
Декларация за корпоративно управление
27.03.2019
Допълнителна информация
27.03.2019
Доклад за изпълнение на Програмата за възнагражденията
27.03.2019
Декларация на одитора
27.03.2019
Декларация на отговорните лица

4th Quarter (available only in Bulgarian)

29.01.2019
КФН Форми
29.01.2019
КФН Форми (xls)
29.01.2019
Пояснителни бележки
29.01.2019
Приложение 9
29.01.2019
Декларация на отговорните лица

3rd Quarter (available only in Bulgarian)

25.10.2018
КФН Форми
25.10.2018
КФН Форми (xls)
25.10.2018
Пояснителни бележки
25.10.2018
Приложение 9
25.10.2018
Декларация на отговорните лица

2nd Quarter (available only in Bulgarian)

27.07.2018
КФН Форми
27.07.2018
Междинен финансов отчет
27.07.2018
Счетоводна политика и бележки
27.07.2018
Вътрешна информация
27.07.2018
Допълнителна информация
27.07.2018
Междинен доклад за дейността
27.07.2018
Приложение 9
27.07.2018
Декларация на отговорните лица

1st Quarter (available only in Bulgarian)

27.04.2018
КФН Форми
27.04.2018
КФН Форми (xls)
27.04.2018
Пояснителни бележки
27.04.2018
Приложение 9
27.04.2018
Декларация на отговорните лица