Skip to main content

[BG] Figures

Финансови Показатели 9М 2023
Приходи
EUR 44.1 млн.
+49%
EBIT
EUR 11.9 млн.
+69%
EBIT Марж
26.9%
+13%
Чиста Печалба
EUR 9.9 млн.
+66%
Свободен Паричен Поток
EUR 3.7 млн.
+26%
Съотношение на Собствен Капитал
84.6%
-5%