Skip to main content

[BG] Figures

Финансови Показатели 9М 2023
Приходи
EUR 20.5 млн.
+45.5%
EBIT
EUR 5.3 млн.
+44.8%
EBIT Марж
26.0%
-0.2%
Чиста Печалба
EUR 4.6 млн.
+50.4%
Свободен Паричен Поток
EUR 0.2 млн.
-96.2%
Съотношение на Собствен Капитал
89.1%
+3.8%