Skip to main content
202420232022202120202019201820172016

ИЗВЪНРЕДНО ОСА 18.12.2023 Г.

Протокол от Извънредно ОСА 18.12.2023
Протокол на Мандатна комисия
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
GMS Streaming Registration

ИЗВЪНРЕДНО ОСА 19.06.2023 Г.

Протокол ОСА 19.06.2023
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

РЕДОВНО ГОДИШНО ОСА 12.06.2023 Г.

Протокол от ОСА 12.06.2023
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 11
Писмени материали по т. 14
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 9
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция