Skip to main content
202420232022202120202019201820172016

ГОДИШНО ОСА 04.06.2024 Г.

Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1, т. 3 и т. 10
Писмени материали по т. 2 и 4
Писмени материали по т. 9
Писмени материали по т. 11
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 12 - Декларация АТ
Писмени материали по т. 12 - Декларация МН
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция
Публикация - Търговски регистър
GMS Streaming Registration

ИЗВЪНРЕДНО ОСА 19.06.2023 Г.

Протокол ОСА 19.06.2023
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 1
Писмени материали по т. 3
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция

РЕДОВНО ГОДИШНО ОСА 12.06.2023 Г.

Протокол от ОСА 12.06.2023
Покана
Писмени материали
Писмени материали по т. 11
Писмени материали по т. 14
Писмени материали по т. 12
Писмени материали по т. 9
Правила за гласуване чрез кореспонденция
Правила за гласуване чрез пълномощник
Пълномощно
Декларация за гласуване чрез кореспонденция