Skip to main content
Корпоративни новини

„Шелли Груп“ АД ще придобие още 16% от словенското си дъщерно дружество Shelly Tech (предишно наименование GOAP d.o.o.)

By 22/02/2024февруари 27th, 2024No Comments

София / Мюнхен, 22 февруари 2024  г. – „Шелли Груп“ АД (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166) (“Шелли Груп” / “Дружеството”), упражни Call опцията си за придобиване на допълнителен дял от 16% от капитала на дъщерното си словенско IoT дружество Shelly Tech (предишно наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica) („Словенското дружество“).

Упражняването на Call опцията е вторият етап от придобиването на Словенското дружество въз основа на Договор за опции между Шелли Груп и съдружниците в Словенското дружество, сключен и оповестен през януари 2023 г.

Общата цена на придобиване на дела от 16% по упражнената Call опция възлиза на EUR 586 666,30, изчислена в съответствие с условията на Договора за опции.

Останалите 24% от акциите на Дружеството Цел, притежавани от трима съдружници, са предмет на допълнителна Call/Put опция, която може да бъде упражнена през 2026 г. съгласно договорените условия.

За повече информация, посетете https://corporate.shelly.com

 

За Шелли Груп АД

Шелли Груп“ АД („Шелли Груп“) е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Шелли Груп е основано в България, а в дружеството работи екип от млади, талантливи разработчици, които са отдадени на това да създават конкурентни и удобни за потребителите продукти. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. Продуктите на Шелли Груп вече покориха над 100 пазара. Дружеството присъства на Българската Фондова Борса от декември 2016 г. и на Франкфуртската Фондова Борса от ноември 2021 г., където акциите му се търгуват под GSIN A2DGX9, ISIN BG1100003166, код SLYG.