Skip to main content

Акциите на “Алтерко” се очаква да достигнат цена 10.83 лв. за брой в рамките на следващите 12 месеца, което представлява ръст с 25%. Това се казва в доклад на инвестиционната компания Wood & Co., изготвен по проект на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), който обхваща публични дружества в няколко източноевропейски страни. Анализаторите смятат, че компанията има добър потенциал за растеж и препоръчват покупката на книжата.

Пазар и продажби

Една от причините за положителната оценка са очакванията, че приходите на “Алтерко” ще растат средно с 33% на година до 2022 г. (виж таблицата). Това се дължи както на увеличаващото се търсене на IoT продукти – сферата на интернет на нещата, в която компанията работи, така и на като цяло ниската й стартова база. Нещо повече – отчетеният от компанията ръст на продажбите през 2018 и 2019 г. (съответно 48% и 92%) доказва, че тя е в добра позиция да сбъдне тази прогноза, посочват от Wood & Co.

Анализаторите цитират данни на IDC, според които европейският пазар на умни домашни устройства ще расте стабилно до 2024 г. Най-големият сегмент от него са видеозабавленията (41% от целия пазар по оценки за 2020 г.), но той ще отбележи и най-малък ръст (8% годишно през 2020 – 2024 г.). В същото време в сегментите на “Алтерко”, т.е. осветление и мониторинг/сигурност на дома, ръстът се очаква да бъде съответно 47% и 21% годишно през същия период.

Печалба

От Wood & Co. прогнозират, че печалбата преди лихви, данъци и обезценки (EBITDA) ще нараства средно с 19% годишно. Увеличението й ще бъде по-слабо от това на приходите, тъй като разширяването на дейността ще изисква по-големи оперативни разходи и ще доведе до по-голям конкурентен натиск, посочват от инвестиционната компания, но добавят, че техните прогнози както за продажбите, така и за печалбата са по-консервативни от тези на “Алтерко”.

Силният баланс на дружеството дава възможност за разпределяне на дивиденти. Според Wood & Co. нетният паричен поток на компанията ще остане положителна величина в периода 2020 – 2022 г. и затова компанията вероятно ще продължи да разпределя дивиденти.

Прочетете цялата статия.