Skip to main content

Увеличението на капитала на Алтерко е на практика успешно още от старта на предлагането – над 80% от тях бяха пласирани още в първите минути от предлагането, започнало на 8 октомври 2020;
Към момента оценката на технологичния холдинг е близо 77 милиона лева, като инвеститори в холдинга са над 300 физически и юридически лица;
Въпреки световната криза, предизвикана от Covid-19, очакванията са приходите от продажби на „Алтерко“ АД за 2020 г. на консолидирана база да надхвърлят предвидените 34 млн. лева.
След по-малко от месец от началото на процедурата по увеличение на капитала на „Алтерко“ АД , цената на акциите на технологичния холдинг е нараснала с над 30% и се търгува към днешна дата на нива от 5,20 лева за акция.

Над 80% от правата бяха пласирани още в първата минута от предлагането, а в края на процеса са записани 2 999 999 броя или 99,99% от предлаганите акции. При емисионна цена от 3 лева за акция, емисионната стойност на набрания капитал възлиза на 8 999 997 лева. Предлагането предизвика голям интерес сред индивидуалните инвеститори – близо 85% от капитала е набран от физически и юридически лица.

„Макар годината още да не е приключила, мога да кажа, че тя ще остане в историята на компанията, като една от най-предизвикателните и най-успешните ни години.“ – коментира изпълнителният директор на „Алтерко“ АД Димитър Димитров. „В условията на изключително сложна социално-икономическа обстановка, успяхме да постигнем заложените си цели въпреки затрудненията. Вярвам, че увеличението на капитала беше успешно, защото инвеститорите оцениха не само потенциала на нашия бизнес, но и способността ни да го управляваме и развиваме адекватно.“ – допълни той относно резултатите.

Прочетете цялата статия.