Skip to main content

Алтерко” АД, “Телелинк Бизнес Сървисис груп” АД и “Албена” АД влизат в SOFIX от 22 март 2021 г., реши Съветът на директорите на “Българска фондова борса” АД. Първите две влизат в основния борсов индекс за първи път, а “Албена” АД влиза и излиза редовно.

Индекса напускат “Монбат” АД, “Стара планина холд” АД и “Трейс груп холд” АД. Мястото си в индекса на косъм запазва “Сирма груп холдинг” АД, заемайки последното 15-то място на база критериите за влизане. Помага му фактът, че “Софарма Трейдинг” АД, което е на 7-мо място според критериите, не влиза, защото теглото му с компанията майка “Софарма” АД преминава прага от 20% тежест в SOFIX.

На 14-то място в класацията по критериите мястото си запазва и “ЦКБ” АД, а на 13-то място влиза “Телелинк ТБС” АД. Първо, второ и трето място по критериите се заемат от “Софарма” АД, “Адванс Терафонд” АДСИЦ и “Доверие обединен холдинг” АД. “Алтерко” АД пък влиза на четвърто място.

С промените в SOFIX се съобразява и индексният фонд Expat SOFIX ETF, защото трябва да следва индекса.

Промените в индекса BGBX40 включват влизането на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД, “Кораборемонтен завод Одесос” АД и “Проучване и добив на нефт и газ” АД. Бенчмарка пък напускат “Актив Пропъртис” АДСИЦ, “Илевън Кепитъл” АД и “Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ.

Прочетете цялата статия.