Skip to main content

Годишен

Уведомление за реда и начина на изплащане на годишен дивидент за 2019 г.
Уведомление за изплащане на годишен дивидент за 2019 г.
Протокол от редовно Общо събрание на акционеритe

Междинен

Уведомление за изплащане на 6-месечен дивидент за 2019 г.
Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите