Skip to main content
202220212020201920182017
02-08-2018_Уведомление относно одобрение и сключена сделка по реда на чл. 114, ал. 3 ЗППЦК
05-10-2018_Уведомление Споразумение LINK Mobility Group ASA
06-12-2018_Протокол на Комисия за кворума
06-12-2018_Уведомление във връзка с провеждането на извънредно ОСА, насрочено за 05.12.2018 г.
13-11-2018_Уведомление относно сключена от дъщерното дружество АЛТЕРКО РОБОТИКС ЕООД сделка по реда на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
14-02-2018_Вписване в ТР при АВ на решенията на ОСА на „АЛТЕРКО“ АД от 29.01.2018 г.
23-02-2018_Придобиване на ЕДС Д.О.О., Сърбия от Тера Комюникейшънс АД
25-07-2018_Решения редовно ОСА 2018
26-02-2018_Уведомление относно сключване на обвързващо споразумение за продажба на участия в дъщерни дружества
28-09-2018_Уведомление за сделки на заемащите ръководни постове
29-01-2018_Решения-извънредно ОСА 2018
29-08-2018_Уведомление във връзка с оповестен шестмесечен консолидиран финансов отчет на АЛТЕРКО АД