Skip to main content

2-ро тримесечие

16.08.2023
КФН форми
16.08.2023
КФН форми (xls)
16.08.2023
Консолидиран финансов отчет
16.08.2023
Консолидиран доклад за дейността
16.08.2023
Приложение 4
16.08.2023
Допълнителна информация
16.08.2023
Вътрешна информация
16.08.2023
Декларация на отговорните лица

1-во тримесечие

15.05.2023
КФН форми
15.05.2023
КФН форми (xls)
15.05.2023
Консолидиран финансов отчет
15.05.2023
Консолидиран доклад за дейността
15.05.2023
Приложение 4
15.05.2023
Допълнителна информация
15.05.2023
Вътрешна информация
15.05.2023
Декларация на отговорните лица